Babysvømmekurs/tidligstimulering i vann

Vi tilbyr babysvømmekurs til alle ferdighetsnivå. Svømmekursene er delt inn i ulike kurs, fra nybegynner til erfarne barn med til dels stor grad av mestring og trygghetsfølelse i vann. Men etter som det som skjer når vi driver med ulike stimulerings- og mestringsaktiviter i vann er en del av en kontinuerlig utviklingsprosess, bygger kursene i stor grad på hverandre. Og absolutt all vår erfaring siden 1979 med ca 18000 bayer i Trondheim, tilsier at stimulering i vann bør fortsette rett etter fødselen.

Engasjerte, vanntilvendte foreldre bidrar mer til de prosessene som skjer. Lurt å reflektere over det i forkant av kursene. Lek med barnet ditt i vann og på land så mye som mulig både før-  under- og etter en kursperiode! Godt samspill er en nøkkel til mye moro her i livet.

Nybegynnerkurs (0-8 mnd)

Her legges det vekt på vanntilvenning. (Selv om de nyføte spedbarna er så vanntilvendte som det lar seg gjøre når de kommer i et oppvarmet basseng. De er også de mest utholdende i vannet ved oppstart.)  Vi (foreldrene) trener på grep (-måter å holde babyen på i vannet), ”ryggsvømming”, balanseøvelser, ulike ”hopp”, og kommunikasjon. I tillegg kommer aktiviteter knyttet til sanger og leikøvinger. Vi bruker enkle redskaper som badering (fås kjøpt i butikken i Pirbadet), flytende frosker og noen matter. Dykking introduseres tidlig i kurset. Foreldrene får dykke ned sammen med babyen for å observere. Ta med svømmebriller eller dykkermaske (best). Informasjon om reflekser som beskytter barna. Enkelte babyer kan få sine første forsøk på å gjøre korte, frie "svev" i vannet mot slutten av kurset. Leikaktiviteter introduseres.

Videregående kurs 1 (opp til ett år)

Bygger på nybegynnerkurset. Flere øvelser derfra brukes videre. Større babyer som har god vanntilvenning kan starte direkte på dette kurset. Det introduseres flere leikøvelser og aktiviteter. Mer utstyr tas i bruk: Ulike matter, sklier, dykkegjenstander og baller. Mer avanserte hoppøvelser. Torpedodykk og aktive dykk etter dykkegjenstander både i rampa og ute i bassenget. Klatring. Større sosiale aktiviteter. Svømme med mor og far ved å ligge på ryggen eler brystet til disse. Flere balanseøvelser. Rekkeleiker. Øve fall fra flåter/flytegjenstander. Kurset kan repeteres. Noen av de yngste går to, tre eller fire vg1-kurs før de starter på vg 2.

Videregående kurs 2 (ett- og toåringer)

Her er det bare noen nye øvelser som ikke er prøvd tidligere på vg1-kurset. Men babyene er større og mestringen øker. Babyer og foreldre blir gjennomgående tryggere i vannet. Aktivitetene blir litt «villere». Større fart i sklia. Lengre dykk. Svømmer til kanten og klatrer opp selv. Klatring på og fall fra matter og pyramider. Økt samspill med andre babyer og voksne. Mye bruk av utstyr. Enda mer hylende smil. Babyene bestemmer i økende grad aktivitetene selv. Flere aktiviteter foregår ofte på samme tid. Kurset kan repeteres. Enkelte tar kurset om igjen også like etter at de har fylt to år.

Videregående kurs 3 (3-5-åringer - familielek i vann)

Familier som har fått en familieforøkelse velger også ofte dette kurset. Småsøsken til de som er målgruppa får ofte sine første bassengturer i denne gruppa. Da sitter som regel foreldrene med erfaring fra oppstart tidligere. Men hovedfokus er på de større barna.  Eldre søsken er også velkomne når de ikke virker forstyrrende på de øvrige barna.

Vg3 bygger på aktiviteter fra vg2 og retter seg mot barn som er trygge i vann og frivillig kaster seg ut i vannet fra bassengkanter og kan gripe en gjenstand på minst en halv meters dyp i «rampen» eller andre steder. Fokus vil bli rettet mot mer effektiv framdrift i vannet.

Gradvis økning av svømt distanse med ansikt ned i vannet uten pusting.

Frittsvømmende på ryggen. Henting av gjenstander på stadig dypere vann.

Svømme/gli under/gjennom hindringer.

Bruke sklie til gli-øvinger.

Hopp og stup fra kant og stupebrett/tårn med påfølgende svømming til definerte mål (foreldre og andre personer, flåter, kant, rampe o.l.).

Andre aktiviteter:

Kjente- og nye sanger og leiker.

Ball-leiker

Plask og sprut

Mer utfordrende balanseøvelser.

Hodekråker og ruller. På/fra matter og i vannet.

Komme seg opp fra vannet ved egen hjelp.

Sosial trening og kommunikasjon.

Foreldre som lekekamerater.

Vanntilvenningsøvelser for foreldre.

Bruk av svømmebriller og ekstra framdriftsmidler.

Start på kameratredning

Vg3kurset passer best for 3 – 4-åringer med god vanntilvenning. Men også de som har gått vg2 og behersker utfordringene på det kurset godt kan få godt utbytte av dette kurset (-noen av de som godt har passert to år).

 

Velkommen til kurs i baby-/småbarnsvømming i Pirbadet!

kursavgift og påmelding finner dere linker til kursoversikt for 2022, påmelding til babysvømmekurs og ofte stilte spørsmål.