Om oss

Våren 1979 ble tyskere og europeere presentert for dokumenterte resultater av babysvømming. Det tyske ukebladet «Stern» hadde babysvømming som et hovedoppslag. Der fikk man vite at av tre sammenlignbare grupper av babyer ble utsatt for tre ulike former for tidlig stimulering. Den ene gruppen ble stimulert «som normalt». Den andre fikk en lengre periode med turntrening så tidlig som det lot seg gjøre, og den tredje gruppen drev med tidlig stimulering i vann (babysvømming) fra de var ca tre måneder gamle.

Det sensasjonelle som «Stern» kunne formidle var at på de tre målte mestringsområdene, psykisk, fysisk og sosial mestring, kom babysvømmerne best ut av de tre gruppene på alle disse områdene i hele oppfølgingsperioden opp mot seks års alder.

I Trondheim hadde et par familier fått med seg hva det tyske forsknings- og utdanningsministeriet hadde meddelt den tyske pressen om denne forskningen som hadde funnet sted ved idrettshøgskolen i Køln. De tok kontakt med en instruktør i småbarnsvømming i Trondhjems Svømme- & Livredningsklub, Paal Aagaard, for å prøve dette. I løpet av våren ble jentene Ingeborg og Kristi Renate født. Sentralbadet i Prinsens gate fikk i løpet av den sommeren installert ekstra varmeanlegg for det runde, lille plaskebassenget, og 20. august fikk de to sine første dykk der. Det fungerte godt, og vi gjentok «eksperimentene» noen ganger der før vi flyttet oss til bassenget på Charlottenlund barneskole. Samtidig tok vi kontakt med medisinsk og teknisk ekspertise, dr. Alf Brubakk og Bård Holand. Bårds datter, Line, ble født tidlig på høsten og ble en av «forsøkskaninene». Alf og Bård drev med dykkermedisin og fant at babyene hadde en rekke reflekser som beskyttet dem i vannmiljøet. Og at babyene var mer tilvendt vann og dykking jo raskere de kom på bading etter fødselen.

Ett år med en mindre gruppe babyer som «forsøksbadere» førte til at vi kunne invitere til den første offisielle babysvømmmingen i Trondheim tidlig på høsten i 1980 i bassenget på Dalgård skole. Babyene som fikk delta måtte ikke være over fem uker ved oppstart. Men vannet var ikke så varmt som vi ønsket og heller ikke garderobeforholdene holdt mål. Vi etablerte oss etter hvert i andre bassenger der forholdene var bedre. Kurbadet, Trondsletten og Norges Blindeforbund ble mye brukt. Etter at Husebybadet gikk med på å heve temperaturen i øvingsbassenget ble etter hvert mye av aktiviteten lagt dit.

Sverige kom i gang med babysvømming kort tid etter, først i Kungälv ved Knut Rosén i oktober 1979. Svenske leger gjorde en god innsats og fant at det var få faremomenter forbundet med babysvømming, også for babyer med ulike handicap.

Vi flyttet inn i Pirbadet med TS&LKs babysvømming kort tid etter at badet åpnet. Deretter ble det tolv år med ledelse av Pirbadets babysvømming. Fram til 2017. Etter det er vi på linje med de fleste andre organiserte aktiviteter i Pirbadet blitt leietakere og har fått mer ansvar for å nå ut til deltakerne. Babysvømming foregår nå i vår regi (Paal Aagaard Svømmekonsult AS) tre dager i uka. har en hjemmeside, (babysvommer.no) og Facebook-side (Babysvømmer.no) som er nyttig for alle involverte.

 

Instruktører og støtteapparat for babysvømmingen i Pirbadet

profilbilde_gry_1

Gry Aagaard

Hovedansvarlig for babysvømmingen i Pirbadet

 

Utdannet samfunnsøkonom og har jobbet som rådgiver hos DNB fra 2012. Høsten 2021 tok Gry over selskapet, og startet med babysvømming på fulltid. Datter av Paal Aagaard, og har 20 års erfaring som instruktør og trener i svømmeopplæring for barn, blant annet i Vestbyen IL og Bergens Svømme Club . Sertifisert baby- og småbarnsinstruktør gjennom Norges Livredningsselskap. Tidligere babysvømmer og aktiv svømmer. Har to ivrige svømmebarn.

Linn Aagaard

Svømmeinstruktør

Utdannet sykepleier og jobber på nyfødt intensiv på St. Olavs. Videreutdanner seg nå som intensivsykepleier ved NTNU. Datter av Paal, og har 8 års erfaring som instruktør i svømmeopplæring hos barn. Har tatt kurs i baby- og småbarnssvømming i regi av Norges Livredningsselskap.  Tidligere aktiv håndballspiller, og er svært interessert i både stisykling og toppturer på ski. Har også to små ivrige babysvømmebarn.

20210817_224007

Paal Aagaard

 

Initiativtaker og og tidligere hovedansvarlig for babysvømmingen i Pirbadet.

Paal var utdannet idrettslærer med fordypning i barne- og ungdomsidrett (NTNU). Før han i 1979 startet med babysvømming var han i ti år både trener og instruktør for svømmere i alle aldre og på alle nivå. I tillegg er han opptatt av tverrfaglig arbeid koblet til mestring og har flere år som medlem av styret i idrettskretsens trenerforum. Tidligere aktiv idrettsutøver i flere disipliner. Grunnfag i psykologi ved NTNU.

Har deltatt på en rekke norske og internasjonale konferanser knyttet til babysvømming. Har vært med på å utarbeide instruktørkurs og lærebok i babysvømming. Har i samarbeid med Bernhard Weidle publisert en artikkel om babysvømming i tidsskriftet for den norske legeforening.

Paal ble syk av uhelbredelig kreft høsten 2020, og døde høsten 2021. To av døtrene hans, Gry og Linn, har videreført hans kulturarv og engasjement med å bade våre babyer.  Våren 2022 dedikerte den velrenomerte hjerneforskeren, Audrey van der Meer, NuLab NTNUs siste forskningsartikkel til Paal - en artikkel som viser forsterket hjerneutvikling av visuell bevegelsesoppfatning hos babysvømmere av det første leveåret.

balanse_i_helsebad_1_host_2017

Bernhard Weidle

Gjesteinstruktør

Spesialist innen medisin med doktorgrader både innen barne- og ungdomspsykiatri og nyfødtmedisin. Tok initiativ til å skrive en artikkel i legetidsskriftet som omhandlet medisinske aspekter ved babysvømming.

Har holdt foredrag på konferanser i inn- og utland omkring babysvømming. Mottok i 2015 prisen for beste forsker i Helse Midt-Norge for 2014. Bernhard er også en ivrig skiløper, tindebestiger og rytter.