Velkommen babysvømmer

Her finner du informasjon om- og muligheter for påmelding til kurs i babysvømming. Påmelding til ettermiddagskurs med oppstart uke 13 er åpen. NB! Ingen babysvømming i uke 8 for pågående kurs - vinterferie. 

Hjemmesiden vil etterhvert få mer informasjon om temaet babysvømming. Vi har også en facebook-side som har informasjon om blant annet babysvømming og babysvømmekurs. 


Hjemmesidens mailfunksjon fungerer så dårlig per i dag, at hovedansvarlig Paal Aagaard må kontaktes via paalaag@gmail.com.