Kursavgift


Kursavgiften per familie er 2450,- og gjelder ti ganger. Dere kan, uten tillegg i kursavgiften, få inntil fem billetter for hele kursperioden, utenom adgang for babyen(e). Før da opp også ekstra de nære personene som kan være aktuelle når du fyller ut påmeldingsskjemaet!

PÅGÅENDE KURS: 

Kursoversikt ettermiddagskurs senhøst 2020. 10 x 45 minutter. Oppstart uke 46 og 47 (Ikke kurs uke 52 og 53).

Nybegynnere: Tirsdager og torsdager kl 1800 - 1845

Videregående 1: Tirsdager 1630 - 1715

Videregående 2: Torsdager 1630 - 1715

Videregående 3: Tirsdager og torsdager 1715 - 1800

NYE KURS: 

Kursoversikt ettermiddagskurs vinter/vår 2021. 10 x 45 minutter. Oppstart uke 9 (Ingen kurs uke 8 og kristi himmelfartsdag).

Nybegynnere: Tirsdager og torsdager kl 1800 - 1845

Videregående 1: Tirsdager 1630 - 1715

Videregående 2: Torsdager 1630 - 1715

Videregående 3: Tirsdager og torsdager 1715 - 1800

Konto for innbetaling av kursavgift er: 92353377428

Innbetaling av kursavgift skal skje senest innen to arbeidsdager etter innsendt påmeldingsskjema. Sørg for at du har fått en kopi av påmeldingen og betal enten direkte til vår konto eller via vipps. Om påmelding skjer senere enn fire dager før kursets ordinære første dag, må betaling skje samme dag som påmelding.

Påmelding er bindende. Under kurset vil det være mulig å ta igjen timer på andre kursdager dersom dere av ulike årsaker går glipp av den ordinære timen. Om dere av medisinske årsaker før kursstart må avbryte kurset, vil 50 % av innbetalt beløp bli refundert ved framlegging av legeerklæring. 

Innbetalingen går til Paal Aagaard Svømmekonsult AS, Org. nr 914 323 665.

Vippsnummer: 79258 Firma: Paal Aagaard Svømmekonsult AS*

Vennligst oppgi navn på Foresatt 1, barnets fornavn, kurstype, dag og klokkeslett på innbetalingen som betalingsinformasjon! Da kan vi sende beskjed til Pirbadet som skal slippe dere inn første kursdag.

Hvis dere ikke får en feilmelding etter at dere har sendt inn påmeldingsskjemaet, er påmeldingen bekreftet. Etter det vil dere en av de siste dagene før kursstart få mer informasjon om kursoppstarten. Om noe viser seg å være feil med påmeldingssystemet som har ført til at dere ikke får en slik melding, bør dere ta kontakt med paalaag@gmail.com senest oppstartsdagen. Hittil har slike feil bare bestått i at dere ikke har oppgitt riktig mailadresse på innsender (-altså vanligvis en av de nærmeste pårørende som var den som sendte inn påmeldingen).

Smitteverntiltak som følge av Covid 19: 

På grunn av smittesituasjonen i samfunnet vårt er vi nødt til å forholde oss til smittevernsreglene FHI har utarbeidet for svømmehaller og babysvømming – se linken under. Vi oppfordrer dere alle til å lese gjennom disse retningslinjene:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-svommehaller-og-badeanlegg/

Vi minner om:

  - At alle holder minst 1 m avstand mellom kohortene (hver familie er en kohort).                                                                                          - Hold deg hjemme til du er frisk.                                                                                                                                                                                      - Munnbind påbud i resepsjonsområde og i garderobene for de voksne.                                                                                                            - God hygiene i garderoben – husk å dusje med såpe og uten badetøy før du går inn i svømmehallen (babyene kan benytte              dusjene i bassenget vi holder til i (Helsebad 1).                                                                                                                                                          - Pga. restriksjoner på antall i bassenget, så kan kun mor, far og deres barn blir med inn i bassenget - slik situasjonen er nå.        - Viktig at man forlater bassenget når kurset er ferdig slik at det ikke blir for mange i bassenget samtidig.                                          - Ved oppmøte før kurset starter ( gjelder for videregående 3 og nybegynnere), oppfordrer vi til å vente utenfor Helsebad 1.        - Vi oppfordrer nå til at man kommer på påmeldt kursdag.                                                                                                                                    - Vi setter frem bøtter ved rutsjebanen og stupebrettet – for å skylle mellom kohortene.                                                                            - Det vil være mindre utstyr tilgjengelig for lek, så ta gjerne med dykkegjenstander, baderinger etc.

I denne omgangen vil korona-viruset dempe litt ned på aktiviteten når vi må verne oss mot å smitte hverandre.


Påmelding  

Lenke til påmelding ettermiddagskurs senhøst/vinter (November2020  - Februar 2021):  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIFswBmc1jjOF1ftiQJdyR4Sr-Ok3cGtXwgP25TJlE81hn9w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

Lenke til påmelding ettermiddagskurs vinter/vår (Mars 2021  - Mai 2021):  https://docs.google.com/forms/d/1aqkEUvCv06GdlrtYzapR6Ix5VE68qx2n2opm4N2kNX0/edit

Når du har sendt påmeldingen er den registrert dersom du ikke får noen feilmeldinger.

Tett inn mot kursstart vil vi sende litt mer informasjon/påminning angående oppstart.

Om det skjer noe som fører til at dere må gjøre endringer mellom påmelding og kursstart, vennligst ta kontakt med kursansvarlig, Gry Aagaard - gry.aagaard@gmail.com.  

  

Tap av kursdag                                                                                                                                                                                                                      Om man ved sykdom, reise eller annen god grunn, ikke kan møte på enkelte kursdager, er det mulig å få ta igjen disse kurstimene ved å kontakte kursansvarlig via paalaag@gmail.com for å avtale ekstra timer på andre dager enn ordinær kursdag.

Antall biletter                                                                                                                                                                                                                      Før opp antall billetter der kan trenge på kursdagene. Det kan være behov for flere enn to etter som det kan være aktuelt for eksempel å ha med eldre søsken eller besteforeldre/andre nære pårørende på noen eller alle kursdager. Å føre opp inntil fem billetter vi ikke medføre ekstra kursavgift.

Billettenes gyldighet                                                                                                                                                                                                            er to timer regnet fra en halv time før kurset starttidspunkt. De gir kun rett til å delta på aktivitetene i Helsebadet der kurset foregår. Misbruk vil bli påtalt og kan føre til at ordningen med flere enn to billetter kan opphøre. Ønsker en eller flere i en familie å benytte seg av Pirbadets øvrige fasiliteter, må ordinær billett løses i skranken.

*Vipps-systemet belaster oss som arrangører med en avgift. Vi har derfor bestemt at de som i stedet betaler via nettbank til den samme kontoen bidrar til at stuperne i Pirbadet, TS&LK, får litt økonomisk sponsing fra oss til sine aktiviteter. Vi på babysvømming får låne stupernes eget flyttbare stupebrett til vg3-gruppa gratis .

FAQ babysvømming:                                              http://cdn.dynify.com/files/0/2478/webroot/2017/02/17/faq_babysvomming_r1_paal.docx